Föredrag

Föredrag vid konferenser

2018 Turin: A Model for Vibration Monitoring of Immovable Art in Churches: Reflections on Monitoring as a Tool for Preventive Conservation vid International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC) 27th Biennial Congress – “Preventive Conservation: The State of the Art” 10-14 september 2018. Läs mer. (se även publicerade artiklar)

2017 Princeton: Vibration Risk Assessment for Immovable  Artworks  in Churches during a Tunneling Work, Vibration Science and Technology for Cultural Heritage. Annual Meeting of the Eastern Analytical Science, 14-15. November 2017, Princeton, New Jersey, USA. Program

2015 Helsingfors: Discovering the Meaning and the Making of a Baroque Altarpiece During Tunneling Work, Monumental Treasures, Preservation and Conservation. XX Nordiska konservatorsförbundets kongress, 21-23.10.2015, Helsingfors. Program

2015 Norrköping: Hidden and Forgotten Dimensions of the investigated Romanesque Mural Paintings, ICOMOS symposiet Medieval murals in the church attics of Östergötland, A Symposium on Technical Art History, Value and Reception vid Norrköpings Konstmuseum 9 september 2015, Norrköping. Program

2014 Saltsjöbaden/Stockholm: En modell för riskhantering av byggnadskonst – erfarenheter från infrastrukturprojekt, Riskhantering och kulturvård, internationell konferens, Riksantikvarieämbetet, Göteborgs Universitet, Disent AB, Konserveringsateljé syd AB, 1-3 december 2015, Saltsjöbaden/Stockholm. Se föredragen (Riksantikvarieämbetets youtube kanal).

2014 Helsingfors: Investigation of hidden mural paintings as base for storytelling and knowledge sharing, How Do We Study Objects? Analyses in Artefact Studies, International conference, 8–9 maj 2014, Helsingfors. Läs mer

2014 Stockholm: Tracing the making of the painted stone portals of Ryning Palace, International Architectural Paint Research Conference; Interdisciplinary Innovation through Baseline Proficiencies, 12-15 mars 2014, Stockholm (tillsammans med Dr. Alexandru Babos). Läs mer

2013 Arvika: Inventarier berättar, Kyrkokonstens materialberättelser, Plats för berättelser, Konferens om det kyrkliga kulturarvet, 14–15 maj 2013, Arvika. Läs mer

2011 Florens: A route to early medieval mural paintings in Östergötland, Sweden, Mural Painting Roads, 1st ICOMOS International Scientific Committee on Mural Painting Conference 14-16 april 2011, Florens. Läs mer

2011 Bryssel: Preserving hidden and forgotten mural paintings above the vaults in churches in Östergötland Sweden, Het Onzichtbare Restaureren/Restoring the Invisible, Internationaal BRK-APROA/Flanders Heritage Agency colloquium, 17-18.11.2011, Bryssel.

2009 Fribourg/Schweiz: Preventive conservation of churches during tunnel works in Stockholm, Preventive Conservation, practice in the field of built heritage, Actes du colloque Congès et assemblée générale de la SCR, Schweiz, 03-04.09.2009, Fribourg.

Öppna föreläsningar (urval)

2018 Uppsala: Återupptäckta berättelser kring Burchardt Prechts altaruppsats, arrangerat av Katedralens vänner i Uppsala, 1 februari.

2017 Norrköping: Bevara Norrköpings regnskog: Graffitimålningen ´Admire Nature´, föredrag vid tillsammans med Jacob Kimvall, arrangör Norrköpings Konstmuseum, 10 september 2017, anordnat inom Kulturarvsdagarna 2017.

2017 Linghem: Dolt på vinden i Lillkyrka kyrka: Muralmålningens detaljer berättar, arrangerat av Åkerbo församling, Östergötland och föreningen Linköpings Domkyrkas Vänner, 11 september 2017, Linghem.

2013 Söderköping: Romanska målningar i nytt ljus, arrangerat av Medeltidscentrum Söderköpings kommun, 20 Mars 2013, Söderköping.

2012 Linköping: Vad finns på kyrkvinden? Måleritekniska undersökningar av tidig medeltida muralmålningar i Östergötland, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening, 6 November 2012, Östergötlands Länsmuseum, Linköping.

Oljefärg på sten - igår och idag. Presentation av resultat från RAÄ´s FoU-projekt
Färgforum 2011, tema Färgundersökning – erfarenheter och användning.
Riksantikvarieämbetet, 15-16.09.2011, Mariestad. Läs mer 

Måleriteknik ovanför valven i Fornåsa kyrka
Östergötlands museum, 03.02.2004

För Riksantikvarieämbetet 2003-2006: Dokumentationens betydelse inför en konservering, seminaret Dokumentation utan gränser,
 (23.02.2006). Dokumentationsprocesser och metoder inom kalkmålerikonservering, Kalkmåleriforum 2004, (25.11.2004). GIS för dokumentation av monumentalkonst, Stenforum 2003 (12.12.2003). Romanska målningar ovanför valven i Fornåsa kyrka, Kalkmåleriforum hösten 2003

Föredrag vid seminarier (urval)

2018 Uppsala: Crossing boundaries through merging views on cleanliness, contemporary art and conservation science (tillsammans med Stavroula Golfomitsou, University of Gothenburg). vid What is Clean Enough? Lectures and dialogues together with artworks in churches, i Uppsala 5 Oktober 2018. Läs om föredraget.

Uppsala 2016: Nya berättelser om kyrkornas konst – Vård och konservering, risk eller möjlighet?
Forum för forskning kring de kyrkliga kulturarven (FFKK), Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 8 Mars 2016,

2015 Stockholm: Ny kunskap om kyrkornas konst genom teknisk konsthistoria, Konstvetenskapligt seminarium, arrangerat av Nationalmuseum i Stockholm, 27 Maj 2015

2013 Stockholm: The hidden stories of the baroque high altar in Gustaf Vasa church (tillsammans med Alexander Eckert) vid A seminar about possibilities in technical art history, anordat av Disent AB och Gustaf Vasa /Adolf Fredrik församling, 30.01.2013, Stockholm. Läs mer

2012 Stockholm: Besiktningsmetoder och kontrollprogram anpassade för kulturmiljön och dess fasta inventarier vid vibrationspåverkan på det kyrkliga kulturarvet. Arrangemang av Stockholms Stift, Svenska Kyrkan, 18.04.2012, Stockholm.

2009 Stockholm: En modell för att identifiera, värdera och reducera vibrationsrelaterade risker för arkitekturbunden konst Bra vibrationer? Internationellt seminarium om sprängningsinducerade vibrationers påverkan på kulturmiljön i Stockholm, Riksantikvarieämbetet, 25 november 2009, Stockholm. Läs seminarierapport.