ENGAGEMANG

Arrangerade seminarier och konferenser

2017-2019: Initiativtagare och koordinator (utformning koncept, ansökan samt organisation) workshopserien Rent nog [Clean Enough], tillsammans med konstvetare Charlotta Hanner Nordstrand, lektor kulturvård, Göteborgs universitet och Märta, Gunnar and Arvid Bothéns Foundation (NKF-S). Läs mer om arrangemangen:

Workshop I: Rent nog? i Göteborg 6 februari 2018 vid Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Program

Workshop II: What is Clean Enough? Lectures and dialogues together with artworks in churches, Uppsala 5 Oktober 2018. Artikel om dagen. Arrangör: Disent AB, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet, Early Modern Cultural History, Department of Art History/ Department of Art History, Uppsala University, NTNU (Norwegian University of Science and Technology) University Museum, Trondheim och Märta, Gunnar and Arvid Bothéns Stiftelse (NKF-S).

2017 Norrköping: Bevara Norrköpings regnskog: Graffitimålningen ´Admire Nature´, föredrag vid tillsammans med konstvetare Jacob Kimvall, arrangör Norrköpings Konstmuseum, 10 september 2017, anordnat inom ramen för Kulturarvsdagarna 2017, tema Natur och Kulturarv. Läs mer om graffitimålningen i inslag i SVT.

2015: Initiativtagare och organisation av ICOMOS symposiet Medieval murals in the church attics of Östergötland: Technical Art History Value and Reception, vid Norrköpings Konstmuseum 9 september 2015. Program  

Proceeding from the Symposium                                                     Order the proceeding here

2013/2014: Ingick i organisationskommittén för den internationella konferensen Riskhantering och kulturvård, den 1-3 December 2014, Saltsjöbaden/Stockholm. Samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet. Disent AB och Konserveringsateljé syd AB. Läs mer i konferensrapport.

2013: The hidden stories of the baroque high altar in Gustaf Vasa church: A seminar about possibilities in technical art history, arrangerat av Disent AB (tillsammans med Alexander Eckert) och Gustaf Vasa /Adolf Fredrik församling, 30 januari 2013, Stockholm. Läs mer Program

2011: Initiativtagare/organisation (tillsammans med Mirjam Jullien, Schweiz) till ICOMOS seminariet Exteriöra muralmålningar och måleriteknik, exempel från Finspång och Basel, Finspång, 16 maj 2011. Review

2010: Initiativtagare, koncept och del i organisationskommittén för ICOMOS Sveriges internationella konferens Sustainable Management and Preservation of Stone in Masonry Buildings, Stockholm 19.03.2010. Program

Undervisning, dialoger och workshops

2012-2018: Återkommande föreläsningar vid Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet åren 2012 till 2018 inom; dokumentation, muralmålningar, vibrationer, metoder för monitorering av omgivningspåverkna på konst. Exempel: Vibrationer och arkitekturintegrerad konst (workshop genomförd maj 2015 samt mars 2018).

2014: Organiserade och faciliterade Vibrationsrelaterade risker för byggnadsanknuten konst, workshop inom konferensen Riskhantering och kulturvård, december 2014 Stockholm (program) workhop del i Riksantikvarieämbetets FoU projekt; ”Vibrationers påverkan på arkitekturbunden konst (i samarbete med Dr W. (Bill) Wei, Cultural Heritage Agency of The Netherlands. Läs mer

2013: What is Value? Sokratisk Dialog, arrangemang med Disent AB och  Dr W. (Bill) Wei,, 03.12.2013, Stockholm Läs mer

Pro bono projekt

2018-2019: An art and science project entitled Out of Space which explore medieval wall paintings in church attics in a European context – in the intersection of art, heritage and future. 

2014-2016: Initiativtagare/symposiekoncpe/medelansökan samt ingick i redaktionen för ICOMOS symposiepublikation Medieval murals in the church attics of Östergötland : Technical Art History, Value and Reception History (2016).

2008-2019: Investigations of Medieval murals in the church attics of Östergötland.
En interdisciplinär grupp yrkesverksamma och forskare inom Europa utför fotografering och undersökningar av medeltida muralmålningar på kyrkvindar i Östergötland.

2014: Det Prechtska altaret står modell, Stockholm (tillsammans med Lauri Vaher). Det Prechtska altaret står modell syftar att visuell utforska dess uttryck, konstruktion och förändringar. En volymmodell av altaruppsatsen i skala 1:20 tillverkades. Modellbyggeprocessen dokumenterades via film. Se mer.

Utställningar

2006: Fornåsa kyrka, Östergötland: Medeltida måleriteknik ovanför valven presenterat i en informationstavla med en rekonstruktion i kyrkans vapenhus.

2009-2010: Utställning Vendels kyrka i Uppland i Södra Stigluckans Museum: Medeltida Kalkmålningarna i Vendels kyrka, (Johannes Iwan måleriteknik och de medeltida färgerna i kalkmålningarna).