CURRICULUM VITAE

Utbildning

2015-2017: Filosofie masterexamen från Mastersprogrammet i Humaniora, inriktning konstvetenskap, vid Uppsala universitet 

1999-2003: Högskoleutbildning med specialisering inom konstteknologi och konservering av muralmålningar och sten vid University of Technology, Arts Cologne, Tyskland.

1992-1995: Konstvetenskap, bebyggelsehistoria och etnologi vid Stockholms Universitet

Vidareutbildning

Mars 2017: From the Sanctuary to the Museum: Displaying the sacred (5 ECTS), Jarl Gallen Spring School, Helsingfors

2007-2012: Kurser i workshop facilitering, ledarskap, kommunikation, vid Mindset, Stockhom

2005/2006: Kurser i restaureringshistoria och byggteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Företagande

2003-2010: Verksam genom företaget Konservator Anna Henningsson (KAH) som var aktivt fram till 2010 med fem medarbetare. Företaget utförde praktiska konserveringsåtgärder av muralmåleri, stuck och sten, färgundersökningar, utarbetande av konserveringsprogram, och utställningar samt medverkade i projekt kring tillämpad forskning och metodutveckling inom konservering. Urval uppdrag utförda av KAH (PDF)

2010: Grundade företaget Disent AB.  Ett interdisciplinärt företag inom konst och naturvetenskap

Anställningar

2010 - pågår: Disent AB
Verksamhetsansvarig.  Företaget utför utredningar, materialundersökningar, konstteknologiska studier, konstruktionskartläggningar och riskanalyser av konstverk, kulturhistoriska värderingar, bevaranderådgivning samt medverkar i tillämpad forskning- och utvecklingsprojekt (FoU). 

2001-2002: Riksantikvarieämbetet
Medverkan i undersökning av medeltida kalkmåleri, kortare projektanställningar under studietiden

1998-1999: Konservator Lars Göthberg AB
Konservatorsassistent för konservering av muralmålningar och stuck

1997-1998: Östergötlands museum
Konservatorsassistent vid målerikonserveringsavdelning för konservering av polykrom medeltida träskulptur i kyrkor

1995-1996 Ullenius Ateljéer AB
Målerikonservatorsassistent för konservering och restaurering av arkitekturbundet måleri (interiörer)

1995-1999: Årjängs Kommun
Assistent för byggnadsinventering av kulturhistorisk bebyggelse på landsbygden, kortare projektanställningar

Utredningar och utvecklingsprojekt

2014-2016: Projektledare för FoU-projektet: Vibrationers påverkan på arkitekturbunden konst.
Projektägare: Riksantikvarieämbetet i samarbete med Cultural Heritage Agency of the Netherlands

2007-2008: Medverkan i FoU-projekt: Oljefärg på sten - igår och idag,  
Riksantikvarieämbetet. Publicerat 2011: Bemålad sten inom Svensk kulturmiljövård

2004-2005: Projektledare för FoU-projektet: Dokumentationsprocesser och metoder inom kalkmålerikonservering, Riksantikvarieämbetet. Slutrapport 2006

Praktik under studietiden

1996-1997: Nationalmuseum Stockholm, avdelningen för målerikonservering

2002-02-06: Nationalmuseum Köpenhamn, avdelningen för kalkmålerikonservering/laboratoriet (Bevaring & Naturvidenskab)