Anna Henningsson är verksam inom bevarande av konst som är integrerad i historiska byggnader såsom kyrkliga inventarier, historiska ytskikt och fasaddekorationer. Hon är utbildad inom konservering och konstvetenskap vid tyska och svenska universitet. Ett särskilt intresseområde är sakral konst med fokus på dess material och relation till visuella uttryck.

Under 15 års tid har hon arbetat med att undersöka och ta fram lösningar för att bevara och presentera konst i historiska byggnader. Sedan 2010 är hon verksamhetsansvarig för Disent AB, ett tvärvetenskapligt företag som arbetar med att undersöka och förmedla värden kring platsbunden konst i kyrkor och profana byggnader. Anna Henningsson har publicerat flera artiklar relaterade till detta område.

Hon ingår i olika forskning- och utvecklingsprojekt (FoU) inom kulturvård. Utöver detta medverkar hon i pro bono projekt för att bevara, förmedla och öka förståelsen för konst och kulturarv.

Medlem i ICOMOS (expertorgan åt Unesco i kulturmiljöfrågor). I ICOMOS svenska nationalkommitté har hon rollen som representant för den internationella vetenskapliga kommittén för muralmålningar.

Ordinarie medlem i NKF-S (Nordic IIC group).

Vid sidan av detta är Anna intresserad av skog som kulturarv.